Αρχική > Pellet

Ένθετα Τζάκια Pellet αέρα

ΕΝΘΕΤΑ ΤΖΑΚΙΑ PELLET ΑΕΡΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Θερμίς 13Θερμίς 15
Ονομαστική Iσχύς kW 13 15
Εύρος Iσχύος kW 4,6-10,3 4,6-10,8
Κατανάλωση (min-max) kg/h 1-2,6 1-2,9
Καπνοδόχος mm 80 80
Χωρητικότητα δεξαμενής kg 18 18
Αυτονομία (min-max) hours 7-18 7-18
Ηλεκτρική κατανάλωση W 100 100
Διαστάσεις ΠxYxM mm 530x590x689 711x582x693
Βάρος kg 92 112