Αρχική > Στερεά Καύσιμα

XYLON

XYLON

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων
 • Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά και ηλεκτρόλυση
 • Μεγάλη αντοχή στη θερμική καταπόνηση
 • Μεγάλη μάζα θερμοσυσσώρευσης
 • Εύκολη φόρτωση ξύλων και καθάρισμα με άνοιγμα πόρτας κατά 155o
 • Μεγάλος θάλαμος καύσης και θυρίδα τροφοδοσίας ξύλων
 • Τριών διαδρόμων καυσαερίων
 • Υψηλός βαθμός απόδοσης και χαμηλές εκπομπές ρύπων
 • Ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων με ασφάλεια και προειδοποίηση υπερθέρμανσης
 • Ελεγχόμενη καύση με αυτόματη διαμόρφωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
 • Οι ρυθμίσεις του πίνακα απομνημονεύονται σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος
 • Για ανοιχτά ή κλειστά κυκλώματα με χρήση εναλλάκτη ασφαλείας
 • Αφαιρούμενη φλάντζα στην κάτω πόρτα του λέβητα για προσαρμογή καυστήρα pellet ή πετρελαίου
 • Δυνατότητα μερικού ελέγχου της καύσης μέσω θερμοστάτη χώρου
 • Μηχανισμός με αδιαβάθμιστο ρυθμιστή ελκυσμού του λέβητα

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος λέβητα XYLON - F 4 XYLON - F 5 XYLON - F 6 XYLON - F 7 XYLON - F 8 XYLON - F 9 XYLON - F 10
Aριθμός στοιχείων 4 5 6 7 8 9 10
Καύσιμα Ξύλο - κάρβουνο
Ισχύς KW 24-34 31-43 39-54 49-66 59-76 68-86 77-95
Καθαρό βάρος kg 235 280 325 370 415 460 505
Περιεκτικότητα νερού lt 25 30 35 40 45 50 55
Όγκος θαλάμου καύσης dm3 59 77 95 114 132 150 168
Όγκος φόρτωσης καυσίμων dm3 39 51 63 75 87 99 112
Περιοχή κύμανσης θερμοκρασίας oC 40 έως 90
Μάξιμουμ θερμοκρασία oC 95
Ελάχιστη επιστρεφόμενη θερμοκρασία oC 50
Ενεργοποίηση θερμοστάτη ασφαλείας oC 95
Μάξιμουμ πίεση λειτουργίας bar 3
Διάμετρος εξόδου καπνοδόχουD mm 160 180
Αναμονές ροής/επιστροφής νερού R in 1 1/2
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας bar 0,5
Ύψος (Η) mm 1090
Πλάτος (Α) mm 550+250 (ο ανεμιστήρας)
Μήκος (L)mm 490 590 690 790 890 990 1090
Μάξιμουμ προμήθεια καυσίμου kg 20 24,5 29 33,5 38 42,5 47
Διάρκεια ανάφλεξης κατά τη μάξιμουμ φόρτωση h >2
Απαιτούμενοι παράμετροι καυσίμων kJ/kg Μάξιμουμ περιεκτικότητα νερού 20% / Μέση θερμαντική αξία 20.000-35.000
Μέση θερμοκρασία καυσαερίων oC 235 250 265 280 250 220 210
Ποσότητα καυσαερίωνg/s 10,2 13,8 18,1 22,9 28,9 34,3 40,7
Απαραίτητος ελκυσμός καπνοδόχουmbar 0,15 - 0,22 0,15 - 0,25 0,15 - 0,26 0,15 - 0,27 0,15 - 0,28 0,15 - 0,29 0,15 - 0,30
Υδραυλική αντίσταση ροής νερού για Δt=20oKmbar 0,51 - 0,76 1,03 - 1,46 1,81 - 2,47 2,92 - 3,90 4,63 - 5,84 6,42 - 8,35 8,84 - 11,26
Υδραυλική αντίσταση ροής νερού για Δt=20oK (με εναλλάκτη θερμότητας ασφαλειας)mbar 1,36 - 1,90 2,50 - 3,41 4,18 - 5,59 6,53 - 8,61 10,14 - 12,66 14,68 - 16,93 19,23 - 24,51
Μέσο περιεχόμενο CO έως %10 Ο2 Mg/Nm3 2600 - 3800